ORIENTACYJNY CENNIK PRAC

Cennik przedstawia orientacyjny koszt usługi netto, bez materiału (należy doliczyć VAT - 8% dla osób fizycznych i spełnieniu wielkości powierzchni, którą reguluje ustawa. W pozostałych przypadkach jest to 23% lub odwrotne obciążenie.
Ostateczny koszt przedstawimy po przeprowadzeniu darmowej wycenie, którą zawsze wykonujemy przed przyjęciem zlecenia.
Na cenę ma wpływ kilka czynników: ilości prac ( metraż), stopnia trudności, miejsca oraz czy jest to sama usługa, czy usługa wraz z materiałem.
Usługa z materiałem - VAT 8% na materiały dla klientów indywidualnych.
Zakup materiałów - zaliczka lub zapłata za materiały sukcesywnie razem z robocizną.
Usługę z materiałem można rozliczać na dwa sposoby:
- oddzielnie materiał (według podanego zużycia lub zakupionej ilości) i robociznę,
- razem materiał z robocizną (bez rozbijania).
Wycena jest darmowa, w przypadku przygotowania oferty jedynie z ceną końcową. Wycena szczegółowa (kosztorys - ceny jednostkowe X ilość) jest dodatkowo płatna.
Jeśli w trakcie prac wynikną dodatkowe prace, zostaną one skonsultowane z inwestorem i dopisane do rachunku. Potwierdzeniem istotnych zmian jest aneks do umowy lub e-mail. Ostateczna zapłata jest ustalana na podstawie rzeczywistych prac i rzeczywistych ilości użytych materiałów, jeśli materiały miały być rozliczane osobno.

W przeciwieństwie do większości konkurencji, która uważa ceny usług budowlanych za temat tabu i tajemnice, my nie mamy z tym większego problemu. Podajemy swoje ceny robocizny na stronie. Twierdzimy, że nie musimy "walczyć" o Klienta ceną, chcemy walczyć jakością.  Dlatego w tej kwestii nie mamy  nic do ukrycia ani przed klientem, ani przed konkurencją.

Docieplenia i elewacja

1e Ocieplenie budynku styropianem od 53,00 zł/m2
2e Ocieplenie budynku wełną od  59,00 zł/m2
3e Malowanie elewacji od 29,00 zł/m2
4e Położenie tynku od 36,00 zł/m2
5e Ułożenie deski elewacyjnej od 100,00 zł/m2
6e Montaż parapetu zewnętrznego od 40.00 zł/mb

Montaż suchej zabudowy

 Cena obejmuje: przykręcęnie płyt do stelaża, izolacja, szpachlowanie Q2+, montaż do wysokości 3,0 m.
Ściany, na których mają być położone płytki należy wykonać z dwuwarstwowym płytowaniem i na mocniejszym stelażu. 

 

1w ściana szkieletowa g-k, konstrukcja pojedyncza, okładzina jednowarstwowa 45.00 zł/m2
2w ściana szkieletowa g-k, konstrukcja pojedyncza, okładzina dwuwarstwowa 55.00 zł/m2
3w ściana szkieletowa g-k, konstrukcja pojedyncza, okładzina trzywarstwowa 75.00 zł/m2
4w ściana szkieletowa g-k, konstrukcja podwójna, okładzina dwuwarstwowa 65.00 zł/m2
5w ściana szkieletowa g-k instalacyjna, konstrukcja podwójna, okładzina dwuwarstwowa z przewiązką 70.00 zł/m2
6w łukowa ściana szkieletowa g-k, konstrukcja pojedyncza, okładzina dwuwarstwowa 90.00 zł/m2

Systemy odkurzacza centralnego

Cena obejmuje wykonanie instalacji rur PVC wraz z osadzeniem gniazd ssących. W ramach instalacji przeprowadzana jest próba szczelności oraz podpisany protokół z takiej próby.

1c Wykonanie instalacji odkurzacza centralnego od 200,00 zł/pkt
2c Montaż i uruchomienie jednostki centralnej od 150,00 zł/szt
3c Próba szczelności 10,00 zł/pkt
4c Biały montaż (gniazdo) od 25,00 zł/szt

Instalacja elektryczna

  Cena obejmuje:
1e Układanie instalacji elektrycznej od 35.00 zł/pkt
2e Układanie instalacji alarmowej od 25,00 zł/pkt
3e Układanie instalacji teletechnicznej ( Miedz, FO) od 27,00 zł/pkt
4e Układanie instalacji RTV od 25,00 zł/pkt
5e Ułożenie bednarki uziemiającej od 30,00 zł/mb
6e Podłączenie kabla pod złącze kablowe od 500,00 zł/pkt
7e Ułożenie kabla w ziemi wraz w wykopem ręcznym od 45.00 zł/mb
8e Montaż gniazda elektrycznego 1 fazowego od 20,00 zł/pkt
9e Montaż gniazda elektrycznego 3 fazowego od 33,00 zł/pkt
10e Montaż gniazda RJ45/RTV od 29,00 zł/pkt
11e Montaż aparatu w rozdzielni elektrycznej od 5,00 zł/szt

Wentylacja i rekuperacja

Cena obejmuje wykonanie

1r Systemu izolowanych kanałów nawiewnych i wyciągowych typu „spiro” od 35,00 zł/mb
2r System izolowanych kanałów nawiewnych i wyciągowych typu flex od 20,00 zł/mb
3r Punkt wyciągowy od 50,00 zł/szt
4r Punkt nawiewny od 50,00 zł/szt